begeleiding

Bij het volgen van de Bijbelcursus kunt u begeleiding krijgen. Er worden verschillende vormen van ondersteuning geboden: mondeling, schriftelijk, per e-mail of een combinatie van de mogelijkheden. Onze cursusbegeleiders zijn mensen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in uw omgeving.

Is begeleiding bij het volgen van de cursus noodzakelijk of verplicht?
Uiteraard is het niet verplicht van begeleiding gebruik te maken. U kunt de cursus ook geheel zelfstandig volgen. Mocht u later toch nog ondersteuning wensen, dan kunt u dit alsnog aangeven.

Is mijn privacy gewaarborgd?
De bijbelcursus hecht veel waarde aan de persoonlijke levenssfeer van de cursist. U bepaalt de aard en de frequentie van het contact. Uw gegevens zijn alleen bekend bij de Stichting Bijbelcursus.