De Bijbelcursus

Welkom! Als u meer wilt weten over de inhoud van de bijbel en het christelijk geloof, dan bent u hier op de juiste plek. De bijbelcursus heeft onlangs een herziening ondergaan. Bij de lessen hebben we filmmateriaal gevoegd. Niet alleen bestaande filmpjes, maar ook speciaal voor de cursus ontwikkeld materiaal dat aansluit bij de behandelde thema’s.

We hopen dat u met plezier deze cursus zult doen en ontdekt wat een bijzonder boek de bijbel nog steeds is. Gods zegen daarbij toegewenst!

Meer weten van de bijbel
De bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. De stichting Bijbelcursus probeert de bijbel toegankelijk te maken voor iedereen. Ongeacht achtergrond, cultuur of herkomst biedt de Bijbelcursus iedereen de mogelijkheid meer te leren over de bijbel.


Wat leert u bij de bijbelcursus?
De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt u de bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen. Elk deel heeft 3 onderdelen.

A – De bijbel als boek
In dit deel wordt antwoord gegeven op vragen als: – Wat is de bijbel? – Waarom is het zo’n belangrijk boek? – Wat is het verschil met andere boeken? – Hoe dien je de bijbel te lezen?

B – Bijbelse geschiedenis
In dit gedeelte worden de belangrijke gedeeltes uit alle bijbelboeken uitgelegd.

C – Geloven
In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: – Wie is God? – Wat is bidden en hoe doe je dat? – Is de kerk daarbij nodig? – Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde?

De cursus is ontwikkeld binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)